DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hüseyin KARA (Kongre Başkanı)
Mustafa ÖZDİNGİŞ (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet ZENGİN (Kongre Sekreteri)
Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK (S.Ü. Fen Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Cevat AYDIN (S.Ü. Ziraat Fak. Dekan V.)
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Kimya Bölümü Bşk.)
Prof. Dr. Sait GEZGİN (Toprak Bil. ve BBB Bşk. ve TKİ Teknik Danışmanı)
Dr. Aynur ÖZBAHÇE (Toprak, Gübre ve Su Kayn. Merkez Araşt. Enst. Md.)
Mesut AKDAMAR (GTHB Bitkisel Ür. Gen. Md. V.)
Mustafa ZİYPAK (TKİ AR-GE Daire Başkanı)
Doç. Dr. H. Filiz AYYILDIZ (Sekreterya)
Yrd. Doç. Dr. Fatih DURMAZ (Sekreterya)
Uzm. Dr. Mustafa TOPKAFA (Sekreterya)
Arş. Gör. İsmail TARHAN (Sekreterya)
Kimyager Aslan TAŞ (Sekreterya)