SUNUŞ

Hümik maddeler; bitkisel dokuların bozunması ve çeşitli kimyasal dönüşümlere uğraması ile doğal olarak oluşan, renkleri sarıdan koyu kahverengiye kadar değişebilen, yüksek moleküler ağırlığa sahip, kompleks ve heterojen karışımlardır.
Başta tarım olmak üzere hayvancılık, gıda, sağlık, kozmetik ve endüstrinin pek çok alanında kullanım potansiyeli olan hümik maddeler, çok yönlü ve değerli organik bileşikler olmaları sebebiyle farklı disiplinlerden araştırıcıların ilgi odağı olmuştur.
Birincisi Sakarya Üniversitesinde, ikincisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde uluslararası katılımlarla gerçekleştirilen Hümik Madde Kongreleri, bu yıl “Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Hümik Madde Kongresi” adı altında Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ortaklığıyla ve hümik madde konusunda öncü kuruluş olan Uluslararası Hümik Madde Birliği (IHSS) desteğiyle, 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecektir.
Yoğun ilgi ve katılımın beklendiği Kongremiz; yurtiçi ve yurt dışından akademisyenlerin, araştırıcıların, özel ve kamu sektör temsilcileri ve diğer paydaşların teşrifleriyle gerçekleştirilecektir.
Kongre kapsamında; ülkemizde oldukça zengin bir rezerve sahip olan hümik madde kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının yaygınlaştırılması, farklı disiplinlerde yapılan çalışmaların ortak bir platformda tartışılması ve hümik madde üreticileri, araştırıcıları ve kullanıcıları arasında etkili diyalog ve işbirliklerinin kurulması hedeflenmektedir.
Üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriyel ve tarımsal üretim yapan ve kullanan sektörlerde çalışan değerli bilim insanlarının, araştırıcıların ve diğer paydaşların Kongremize katılımını ve katkılarını bekler, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Hüseyin KARA
Kongre Başkanı